Når sex overgriperen er en mann, da må han ta sin straff, men når overgriperen er kvinne, da gir man henne en ministerpost?

La meg helt fra start presisere, at det ikke er opp til Trine Skei Grande om å definere om hvorvidt hun er en overgriper eller ikke.

Verserende sak på Resett tilsier ganske tydelig, at en overgrep mot en beruset mindreårig har funnet sted. Der var vitner til stede, som bekreftet historien, og guttens foreldre har attpåtil bekreftet at gutten var veldig traumatisert etter hendelsen.

Her føler jeg at jeg blir nød til å poengtere følgende:

Hvis noen utfører en uønsket handling overfor en annen meget yngre person, og personen denne uønsket handlingen rammer blir traumatisert, da bør handlingen i saken ses på som et overgrep, og overgriperen bør ta sin straff uansett om overgriperen er en mann, eller kvinne.

Det har vært et stort mannefall i norsk politikk, hvor bl. a. Trond Giske fra Arbeiderpartiet, og Ulf Isak Leirsten fra Frp måtte legge fra seg alle verv og gå av som følge av en hissig #metoo kampanje.

Men slik er det åpenbart ikke når overgriperen er en kvinne, som attpåtil utfører en seksuell handling som er meget verre enn det enn de nevnte mannlige politikere har gjort. I slike overgrepsaker skal man bare feie det hele inn under teppet, gi henne en ministerpost i regjeringen, og da er den hellige gral vell forvaret? Saken burde være en åpen strafferetslig sak. Så hvorfor er det ingen sak?

Jeg trodde at våre lover skulle gjelde alle uten unntak? Men kanskje er det igjen forskjell på folk?
Jeg mener hvilket signal sender vi ut her? Er det virkelig greit at kvinner ustraffet forgriper seg på mindreårige gutter?

Det hjelper ikke at Grande føler seg forfulgt og offentlig uthengt. Det er ikke mer synd på henne enn de mannlige politikere.

Hun har begått en handling som er uansvarlig, derfor bør hun ta konsekvensene av handlingene sine og gå av. Vi kan ikke ha en slik overgriper sittende på Stortinget og attpåtil med en ministerpost. Grande kan ikke forvente at vi bare skal glemme, og la henne fortsette som intet var skjedd. Å la henne fortsette ville sende et forferdelig feil signal ut om at i Norge er det greit å være overgriper så lenge man er kvinne.

Trine Skei Grande har presset seg på en mindreårig beruset gutt. Det går nå snakk om at gutten muligvis også er handikappet (downs?) men dette er ikke bekreftet. Men hvis det er sant, da blir overgreps situasjonen om mulig enda verre!

Eneste riktige Grande kan gjøre her er at gå av! Jeg mener det er en skandale av dimensjoner at Erna Solberg vil ha henne i regjering med en ministerpost. Det vil under ingen omstendighet bli respektert av befolkningen.

Grande har ingen tillit. Hun bør gå. Hvis ikke, da må hun finne seg i at skriveriene tar til, og hetsen mot henne via de sosiale media bare vil øke på. På et tidspunkt vil hun nok bli presset til å gå av. Og da blir det sikkert ikke pent! Det bør ikke være pent!

Uansett om det er en mann, eller en kvinne, skal ikke overgrep aksepteres. Og øvrige MSM media som ikke tør å ta ordentlig tak i denne historien burde skamme seg!

Det er de siste timene etter jeg satte opp artikkelen her fremkommet opplysninger om at man allerede har kjennskap til andre tilfeller hvor Skei Grande skal ha gitt uønsket seksuell oppmerksomhet til yngre menn. Og Skei Grande sitter fortsatt trygt i regjering. Dette er ved å bli normalen i Norge. Skal virkelig kvinnelige overgripere ha lov til å styre samfunnsfunksjoner? Hvis ja, hvor mange andre vil benytte seg av friheten til å kunne forgripe seg fordi man er kvinne?

OBS! Foxcamp trenger penger til drift på samme måten som alle andre websider. Vær snille å dele, artikkelen, og klikke på et par reklamer på toppen, eller til en av sidene, så jeg kan tjene et par kroner til driften, som bestemt ikke er billig, da spesielt ikke når man er pensjonist. Dere kan også donere til Foxcamp på Paypal modulet til høyre. Skriv inn beløp, og klikk donate, og følg anvisningene. 

På forhånd mange takk.


Følg meg på Twitter!