Ungarns statsminister Viktor Orban vil blokkere EU sanksjoner som tiltak mot Polens motstand mot å ta inn titusener med muslimske migranter.
 

Statsminiteren i Ungarn Viktor Orban vil blokkere eller nedlegge veto mot EU's utfall mot Polen som stadig nekter å ta inn så mye som 1 muslimsk flyktning/migrant til landet. Nå truer EU med å ta i fra Polen sin stemmeret i EU parlamentet. Med andre ord, så vil man utløse artikkel 7.

Orban sa at Polen er under kryssild fordi Polen ønsker at omforme domstolene. Kritikken fra EU ses på som urettferdig. Han gjordet helt klart, at Ungarn ikke vil være med på å utløse sanksjonsprosessen også kallet artikkel 7.

Vi må gjøre det klart for EU at det er meningsløst å starte en sak mot Polen, da det ikke vil kunne være mulig å gjennomføre det fordi Ungarn vil stille seg på Polens side, og danne en ugjennomtrengelig blokade for å hjelpe Polen, sier Orban.

Tjekkia er også motstander av muslimsk innvandring, og dermed øker avstanden og motstanden mot trykket fra Brussel, fordi denne formen tvangspolitikk EU praktiserer over for sine medlemsland er totalt uakseptabel. Og dermed oppstår det fare for at enda flere land er villig til å ta en "EXIT" bryte med EU for ikke å drukne i en muslimsk invasjon.

Les mer om saken fra forrige artikkelen her: EU på grensen til sammenbrudd.

Debatten under artikkelen er åpen, men er moderert.
 


Følg meg på Twitter!