Selv om vi lever i en opplyst verden, har den mørke middeladeren stadig tak i folk når det kommer til ulven, og stygge ulvehistorier. Selv i dag finnes det ingen som taler ulvens sak!
 

Den grå ulven Canis lupus av Jan Berdal

Den evig forhatte ulven har alltid hatt en vanskelig eksistens sammen med menneskene, De Europeiske folks uvitenhet har kastet ulven inn i en sentral rolle som et ondt, farlig og ukontrollert villdyr i tusenvis av år.

Så langt tilbake som år 500 f.Kr. fremstilte Æsop ulven som et symbol på ondskap og grådighet i sine fabler. Gjennom middelalderen trodde mange på varulver, mennesker som gjennom Satans krefter forvandlet seg til ulv og når mørket falt på, angrep og spiste mennesker på djevelsk vis.

I dag lider stadig ulven under dette negative image som menneskeetere og husdyrdrepere. Ulveforskere verden rundt jobber for å frata ulven dette destruktive image, og opplyse om ulvens virkelige natur.

Den grå ulven er en av to arter av ville hundelignende dyr av familien «Canidae» den annen er den røde ulven «Canis Rufus» som var en utrydningstruet art i den sydlige delen av USA. Den grå ulven er et kraftig rovdyr som kan bli op til 2 meter lang, og veie opp til 80 kilo. Den grå ulven er et sosialt dyr som lever i familielignende flokker på opp til 20 individer. De jakter hovedsakelig om natten og fanger større byttedyr. Flokken er dominert av alfa-hannen og hunnen. De er de eneste i flokken som har lov til å yngle.

Europeiske utvandrere til Nord Amerika hadde skylden for å ha eliminert ulven ved jakt, skyting, forgiftning, og ødeleggelser av ulvens leveområder. I dag har Nord Amerika den største og mest stabile bestand i verden på omkring 70.000 dyr, takket være beskyttelse, og intensiv avl.

I hele Europa finnes det kanskje 15-18.000 ulver. Antallet ulver er størst i Spania med ca. 2000 ulver. I Polen har regjeringen forsikret at ulvebestanden på 650 – 800 dyr nå er beskyttet.

Dagens ulveforskere er enige om at den største trusselen mot ulven er spredning av mennesker som bosetter seg på ulvens naturlige miljø, fratar dyrene de territorier de er vant til å ferdes i, og oppdyrker landet.

Derfor er ulven blitt tvunget til å flytte helt tett inn på mennesker og deres bebodde områder. Ulven er veldig tilpasningsdyktig, og i den senere tid har man i Italia sett ulver som lever alene eller som par i stedet for større flokker. Dessverre er det slik at jo nærmere ulven blir tvunget mennesket, jo lettere er det å drepe dem.

Forskere håper på at de ved opplysningsarbeide kan få folk til å se ulvens sanne natur, som et sky, men meget intelligent dyr med en rettmessig plass i økosystemet, og ved gjenoppretting og beskyttelse av deres naturlige områder har ulven en rimelig fremtid.

Ikke alle kulturer har et så mørkt et syn på ulven som europeerne. De innfødte amerikanere hyllet ulven for dens styrke, lojalitet, og dens evne som jeger, og levde i en fredelig sameksistens med ulvene.

Det som gjelder for ulven er det samme som gjelder for så mange andre truede arter i vår verden. Spørsmålet er nå etter så mange års hat og nedslakting hvordan vi kan lære å leve fredelig sammen med disse flotte dyrene, uten at politikerne våre hele tiden skal utstede ordre om nedslakting og hets, hvor kunnskapsløse ukultiverte tølpere av journalister setter opp bilder av utstoppet ulver med gapet åpen til en grusom snerren i avisene.

At en politiker som Senterpartiets leder Slagsvold Vedum etterlyser en total nedslakting av alle ulv i Norge sier mer enn nok om dagens kunnskapsløse politikere, som tross akademisk utdannelser ikke har peiling på hva de foretar seg på naturens vegne. Selv våre unger reagerer imot det gamle bondeveldet, og vil ikke akseptere at få trukket den slags skrøner som politiske ulvehistorier ned over hodet.

At våre unger reagerer voldsomt på de voksnes dumhet og kunnskapsløshet sier vel det meste. Jeg håper at våre politikere tar til vettet og går frem med fornuften i behold, da det de inntil nå hat prestert i ulvesakene er ikke særlig tillitsvekkende. Vedum og Senterpartiet bør fornuftige folk som elsker naturen som inkluderer et mangfoldig dyrliv ikke stemme på. Hverken nå, eller senere.

OBS! Foxcamp trenger penger på samme måten som alle andre websider. Har dere adblock på, så vennligst hvitlist siden foxcamp. Vær snille å dele, artikkelen, så jeg kan tjene et par kroner til driften, som bestemt ikke er billig, da spesielt ikke når man er pensjonist.

Dere kan også hjelpe ved å donere penger til  meg på linken her:  paypal.me/Berdaljan    Jeg trenger virkelig hver en krone jeg kan samle sammen.

På forhånd mange takk.

Likte dere artikkelen? Da husk å dele med andre også.  Ris og ros, andre opplysninger, som egne opplevelser samt forslag er velkommen i kommentarfeltet under artikkelen, som ønskes brukt flittig.