Norsk Arbeiderparti vil redde norsk økonomi ved å avskaffe alderdomsbølgen med et pennestrøk, og inkaller nå de som har fylt 67 år til resirkuleringsfest.
 

Også jeg har fått brev fra Norsk Arbeiderparti med følgende innhold.

Statens Krematorium
Avdeling Tønsberg d. 4.4.2017

 

Til alle pensjonister som fylte 67 år i første kvartal 2017

Vi som er toppene i Norsk Arbeiderparti som igjen anser oss selv for å være en vektig maktfaktor i landet, har etter nøye overveielser besluttet at vi ønsker å bytte ut den etnisk norske befolkningen med islamister.

I denne forbindelse ønsker vi å meddele at de av dere som fyller 67 år i 2017 ikke lengre har noen form for samfunnsrettigheter.

Da dere attpåtil har en fryktelig utseende som skremmer, og krenker muslimer, og grunnen alderens deres også er til byrde for deres medmennesker som sliter i jobbene for kunne skatte inn 98% av alt de tjener, har vi kommet frem til at tiden nå er kommet for å terminere livene deres.

Dere vil etter tur få innkalling til å møte opp til resirkulering ved for oven nevnte krematorium så vi kan viderebefordre deres elendige legeme hinsides.

De første som er født i første kvartalet av 1950 får nå brev om denne beslutningen. Folk som nekter å møte opp vil bli hentet av muslimske eunukker, og vil bli fremstilt for vår offentlige kongelige brannstifter F. Yrtøy

Alle de innkalte som møter frivillig må melde seg for vakthavende fyrmester Pyr O. Man ved inngang AP

De innkalte skal møte opp nyvasket, så man ikke forurenser omgivelsene, alkoholforbruket må opphøre 2 døgn før resirkuleringsprosessen slik at det ikke oppstår fare for eksplosjon. Alle kroppsåpninger skal korkes slik at gassutslipp minimeres mest mulig.

Tærne må være renset grundig, da lakrisbåter brenner svært dårlig, og tå fis kan få fyrmesteren til å besvime, og dermed risikere at forbrenningen forsinkes/mislykkes. I slike tilfeller vil det bli avkrevd ekstra gebyr på kr. 1000.- for å starte opp fyret igjen

Alle må medbringe følgende:

Kr. 200.- til posedamen Grand I. Ose som vil sørge for at deres elendige rester fjernes på en miljø-messig forsvarlig vis. Pårørende som ønsker å overvære resirkuleringen må betale avgift kr. 100.- + moms for sitteplasser.

Kr. 280.- til dekning av egenandel til giftsprøyte med innhold som skal sende dem hinsides i ekspressfart.

1X 60 liter bjørkeved til forbrenningen.
2 kilo koks til å skape ekstra varme i fyret.
Papir + fyrstikker til å tenne opp med.
Ildrake til å rote rundt i deres knokkelrester.
1 stor morter med knuser stang så vi kan knuse de siste rester som ikke lot seg brenne til aske.

Smykker og andre verdigjenstander skal innleveres til vakthavende skattmesterassitentkandidat B. Anditten som vil levere alt videre til Arbeiderpartiets kontorer, som igjen vil sørge å omsette gjenstandene til klingende mynt så vi i Arbeiderpartiet kan holde en fet fest som skal feire bortgangen deres.

Arbeiderpartiets miljø ansvarlige samarbeidspartner Grand I. Ose vil sørge for at deres sørgelige rester vil bli brukt i løpet av vinteren til å strø på veiene når det blir glatt. På denne måten sikrer vi oss at dere resirkulerte pensjonister tjener staten til siste støvkorn.
Frafall fra denne innkallelse må begrunnes (dokumenteres) med offentlig dødsattest. Hvis ikke en slik gyldig attest kan fremvises, må vi henstille til at deres nærmeste pårørende på behørig vis dokumenterer at deres død allerede er inntruffet.

Skulle det skje at dere pensjonister dør innen resirkuleringsdagen, da vil vi avkreve et straffegebyr på kr. 15.000 til Arbeiderpartiets offentlige «blyantspisser» Tequila Haik, som må bruke tid på å bokføre deres utidige avgang, og kjøpe inn grav-øl til de som gikk glipp av resirkuleringsfesten.

Vennlig hilsen

Arbeiderpartiets leder for resirkulering av de gamle, syke, uføre, og pensjonister som ikke lengre er i stand til å yte til Arbeiderpartiets slunkne kasse.

Jon Ass Gassbrenner


Formann i regjeringen F. Erpe er rystet over arrogansen til Arbeiderpartiet, og har allerede innført lempelser som sørger for at noen av pensjonistene kan leve noen få år lengre, enn det Arbeiderpartiet har planlagt. Lempelser som Arbeiderpartiets Svert E. Petra som har pult på Arbeiderpartiets kontor, har protestert kraftig imot.

Vi følger utviklingen nøye, og vender tilbake hvis det skjer noe nytt i saken.

Tilbake til det virkelige livet!

Det mest skremmende er at slik som Jonas Gahr Støre tenker, vil ovenstående tanker bli realisert i fremtidens Europa hvis vi stadig stemmer på sosialister som ikke engang vet deres eget beste, men allikevel forsøker seg på å belære oss andre om hva som er riktig, og hva som er galt.

I Arbeiderpartiets fagre nye verden er det dessverre ikke plass til syke, uføre, handikappede, eller gamle pensjonister. De tar for mye av de pengene som Arbeiderpartiet har tiltenkt deres nye importerte folk, som har med seg en passende voldskultur som Støre helt åpenlyst dyrker, og ser en del fordeler i.

Et folk som er politisk voldtatt, skremt, underkuet, og uopplyste er enklere å styre, enn de av oss som stadig lever i friheten. En frihet som vil bli innskrenket av Arbeiderpartiet og deres voldelige tilhengere som det stadig blir flere av i en faretruende hastighet.

Kan bare igjen, og igjen oppfordre folk til å se til Sverige. Vi i Norge vil også få slike tilstander med Jonas Gahr Støre som statsminister. Ønsker folk virkelig en så elendig fremtid for barna deres at de er parat til å la Arbeiderpartiet komme til makten igjen? 

 

OBS! Foxcamp trenger penger på samme måten som alle andre websider. Har dere adblock på, så vennligst hvitlist siden foxcamp. Vær snille å dele, artikkelen, så jeg kan tjene et par kroner til driften, som bestemt ikke er billig, da spesielt ikke når man er pensjonist.

Dere kan også hjelpe ved å donere penger til  meg på linken her:  paypal.me/Berdaljan    Jeg trenger virkelig hver en krone jeg kan samle sammen.

På forhånd mange takk.

Likte dere artikkelen? Da husk å dele med andre også.  Ris og ros, andre opplysninger, som egne opplevelser samt forslag er velkommen i kommentarfeltet under artikkelen, som ønskes brukt flittig.