Med vold ønsker venstresiden ta over kontrollen med verden, ødelegge demokratiet, kvele vårt ytrings og personlige frihet, for deretter ubekymret å kunne styre med en global verdens regjering?
 

Med vold ønsker de å skape anarki over alt i verden, for så å nedlegge påstanden, at ut av all volden, anarkiet, lokale og globale krigene, å kunne skape et nytt verden av lov og orden. En tankegods som kommer til å avspore, og skaffe alle oss som ikke er tilhengere av volds-venstre et sant helvete på halsen. 

Forfatter: ‎Per-Anton Rønning
 

VANVIDDETS TSUNAMI

Vanviddet skyller inn over oss som en tsunami. Alle som ikke deler elitenes politisk korrekte verdensanskuelse skal bringes til taushet. Tsunamiens fremste offer er ytringsfriheten.

Nå trekker Hans Geelmeyden seg som toppsjef i det kommunikasjonsbyrået han har bygget opp. Hva er årsaken?
Intet spesielt, spør du meg. Han har uttalt noen selvfølgelige ting som det knapt er grunn til å heve et øyenbryn over,
bare med den forskjell at den politsk korrekte eliten ikke likte det de hørte, og kastet seg over ham, og brakk ryggen hans.
Hva dristet han seg til å si?

Jo, at søkere til ledige stillinger i byrået må beherske norsk. Som en god kommunikator sa han det på en direkte og forståelig måte da han ba en asiatisk rådgiver om å «lære seg vestlige verdier og ikke misbruke dem». Han omtalte vedkommende som en «autoritær ekstremist» og understreket at «kebabnorsk ikke er godt nok i Geelmuyden Kiese».
Såkalt kebabnorsk er en rabrekking av det norske språk, med mange grammatiske feil og ordkonstruksjoner som ikke hører hjemme innenfor normalen. Når du driver kommunikasjon er det faktisk svært viktig å ha kontroll over språket, og uttrykke seg så standardisert korrekt som mulig. Sleiv hører ikke hjemme her.

At norske verdier skiller seg fra verdier vi finner leng
re øst i verden er ikke noe nytt. Vi har et demokratisk styringssystem,
vi lever i tråd med menneskeskapte lover, og anser ikke religiøse lover som overordnet disse.

Vi har likestilling mellom kjønnene, vi har statens voldsmonopol, ikke klanens hevn- og æreskultur.

Viktigst av alt: Grunnloven fastsetter at vi har alle friheter
ns mor, nemlig ytringsfrihet. Derfor er det en selvsagt ting at Geelmeyden må kunne si ting som dette uten å ha tillatelse fra noen. Det er helt selvsagt at han må kunne mene dette, og si sin mening.
Men neida. IKEA (svensk selskap) og LO hoppet i stolen og tillot ikke frie ytringer. De trakk tilbake sitt kundeforhold.
Har de tenkt igjennom hva dette egentlig betyr? De støtter opp om et samfunn hvor ytringsfrihet er avskaffet, og er erstattet med ytringstillatelse, der den kulturmarxistiske elite ligger bak og holder sin
e sensurerende jernklør over alt som ytres i det offentlige rom. 

Kulurmarxistene identifiserer sine "offergrupper" som de vil skyve foran seg i bestrebelsen på å bryte ned vestlig kultur og samfunnsform. Og dette har de nå lykkes med. De fikk ikke med seg arbeiderklassen, for de nøt en velstand marxismen aldri ville klart å skaffe dem, og det visste arbeiderne. De ville og nyte godt av vestens frihetsidealer.

Men så kommer det en stadig økende befolkningsgruppe som ikke støtter slike idealer. Det er disse vi må stå opp imot, med rak rygg, se dem rett inn i hvitøyet og si at det dere ønsker, det dere hører ikke hjemme her hos oss.

Men dessverre er det for mange knehøner som ikke våger seg ut på noe slikt, og så lenge det ikke går en frihetsvekkelse over landet, er vi dømt til å tape.

Vi må stå opp for våre meninger basert på våre verdier, og hvis IKEA og LO ikke liker dette, kan de heller flytte til Sverige. Der har inntrengerne et om mulig sterkere grep om ytringsfriheten.

Geelmeyden knakk dessverre sammen, han ville vel ikke ta sjansen på at flere hoppet av som kunder.

Men hvis vi ikke stålsetter oss mot konsekvenser av å si den ærlige mening, har vi gitt slipp på noe av det viktigste vårt samfunn har å by på. Da er formørkelsen det neste vi har i vente. 

OBS! Foxcamp trenger penger på samme måten som alle andre websider. Har dere adblock på, så vennligst hvitlist siden foxcamp. Vær snille å dele, artikkelen, så jeg kan tjene et par kroner til driften, som bestemt ikke er billig, da spesielt ikke når man er pensjonist.

Dere kan også hjelpe ved å donere penger til  meg på linken her:  paypal.me/Berdaljan    Jeg trenger virkelig hver en krone jeg kan samle sammen.

På forhånd mange takk.

Likte dere artikkelen? Da husk å dele med andre også.  Ris og ros, andre opplysninger, som egne opplevelser samt forslag er velkommen i kommentarfeltet under artikkelen, som ønskes brukt flittig.