Norske politikere av alle politiske farger har nå gått sammen med antirasistene for å knekke folkeviljen. Snart har vi ikke lengre lov til å puste fritt heller!
 

Add a comment

I våre dagers totalt mislykket multikulturel samfunn er det blitt vanskelig å være et normalt menneske, med normale verdier, og standarder. Ytringsfriheten også under stadig angrep.
 

Add a comment