I våre dagers totalt mislykket multikulturel samfunn er det blitt vanskelig å være et normalt menneske, med normale verdier, og standarder. Ytringsfriheten også under stadig angrep.