Med vold ønsker venstresiden ta over kontrollen med verden, ødelegge demokratiet, kvele vårt ytrings og personlige frihet, for deretter ubekymret å kunne styre med en global verdens regjering?
 

Do the politicians use the Covid-19 virus against the civilian population to force the global government? Something is completely and very wrong with our politicians.

Dette blir det siste fra meg hva det angår denne politiske hoaxen som er blitt oppkalt for Covid-19. Jeg har fått mer enn nok av politisk bedrag, og politisk diktatur.
 

Det eneste riktige, ser nå ut til å være å åpne opp samfunnene våre helt og fullt. Mens en samtidig beskytter de som har dårlig helse, inkludert dårlig immunforsvar. 
 

Jeg føler med de av dere som er møkka lei alt virus propaganda som føres døgnet rundt, hver eneste dag. Jeg er gått lei jeg også.
 

I do not want to go in for any conspiracy theories here, but i want you to read, and make up your own opinion on the matter. For my part, I mean that here is something that smells like fishy, without defining it more closely